Covid-19

Under rådande omständigheter har vi beslutat att tillsvidare inte dela ut Veckovis i brevlådan för delårsboende i sommar.

Beslutet baserar sig på att storutgivning innebär stora kostnader när det kommer till porto och vi samtidigt inte vill riskera att fylla ett stort antal obesökta brevlådor.

I stället kommer vi att öka upplagan och systematiskt fylla på i de affärer, restauranger och övriga verksamheter där man vanligtvis hittar vår tidning. Här är några av de utdelningsplatser där du kan hitta ett extra exemplar av Veckovis i sommar.

Veckovis v51 2019

Tidning

Veckovis v50 2019

Tidning

Veckovis v49 2019

Tidning

Veckovis v48 2019

Tidning

Veckovis v47 2019

Tidning

Veckovis v46 2019

Tidning

Veckovis v45 2019

Tidning

Veckovis v44 2019

Tidning

Veckovis v43 2019

Tidning
Top